TẬP HỌC SINH CẤP 2

Với những học sinh cấp 2 có 2 dòng sản phẩm rất thích hợp là tập học sinh định lượng 70 gram và 80 gram.