TẬP HỌC SINH CẤP 1

Chất lượng tập dày, không lem bẩn, rất thích hợp cho các bạn học sinh cấp 1 với mục đích rèn chữ.